TJENESTER

FOR HEST OG STORDYR

Hest- og stordyrpraksis hos veterinærer er en spesialisert gren av veterinærmedisin som fokuserer på helsen og omsorgen for store dyr, inkludert hester, kyr, sauer og geiter. Veterinærer som spesialiserer seg i denne praksisen, er utdannet for å håndtere de unike behovene til disse dyrene. De utfører rutinemessige helsekontroller, vaksinasjoner, kirurgi og behandling av sykdommer og skader. Dette kan også inkludere tannpleie, reproduksjonsomsorg og ernæringsrådgivning. Hest- og stordyrpraksis krever ofte mobilitet, da veterinærene må besøke gårder og rancher for behandlinger. Dette feltet spiller en viktig rolle i å opprettholde dyrehelsen og sikre produksjonen av mat og andre ressurser fra store dyr.

Under her kan du lese mer om hva vi kan tilby.