DIREKTEOPPGJØR

FORSIKRING

Når ulykken er ute..

Vi har direkteoppgjørsavtale med de fleste store forsikringsselskaper.


Direkteoppgjør skjer når dyreklinikken mottar betaling direkte fra forsikringsselskapet for en skade som dekkes av kundens forsikring.

  • Kostnader og prosess: Ved direkteoppgjør betaler dyreeieren kun egenandeler og ikke-dekkede kostnader (vårt gebyr for direkteoppgjør er kr 294,- pr faktura) til klinikken.
  • Gjennomføring: Hvis det er en gyldig avtale, utføres direkteoppgjøret vanligvis i forsikringsselskapets åpningstider.
  • Fakturering og godkjenning: Fakturaen sendes direkte til forsikringsselskapet via fax, telefon eller e-post. Saksbehandleren fastsetter egenandelen og informerer om erstatningen til klinikken.
  • Avslag på direkteoppgjør: Forsikringsselskapet kan avvise direkteoppgjør, og eieren må da betale hele det utestående beløpet til oss og evnt klage på avvisningen til sitt forsikringsselskap selv.
  • Forutsetninger: Direkteoppgjør er avhengig av betalt forsikring og kan kun skje i forsikringsselskapets åpningstider.